ugnies pozicija

ugnies pozicija
ugnies pozicija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Parengtas užimti arba artilerijos būrių užimtas vietovės rajonas. Ugnies pozicijoje įrengiamos aikštelės (apkasai) pabūklams, šaudmenų priedangos, ugnies valdymo punktas, pabūklų skyrių priedangos, apkasai gynybai, stebėjimo postai, vilkikų ir automobilių su šaudmenimis priedanga. Ugnies pozicija būna uždaroji, atviroji, pusiau uždara, pagrindinė, pagalbinė (atsarginė ir laikinoji), klaidinamoji. Kartais skiriama parengta ir neparengta, susietoji ir nesusietoji ugnies pozicija. atitikmenys: angl. firing position rus. oгневая позиция

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vienam ar daugiau ginklų arba įrangai paruošta pozicija užduočiai vykdyti ir apsisaugoti nuo priešo ugnies ar bombardavimo. atitikmenys: angl. emplacement pranc. emplacement …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklui paruošta pozicija, iš kurios jis gali šaudyti. atitikmenys: angl. emplacement pranc. mise en batterie …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pagalbinė ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, iš kurios baterija atlieka kovos užduotis, kai jų atlikti iš pagrindinės ugnies pozicijos neįmanoma arba netikslinga. Pagalbinė ugnies pozicija gali būti: atsarginė ir laikinoji. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • atsarginė ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, kuri naudojama manevrui ir kai šaudymas iš pagrindinės ugnies pozicijos neįmanomas. atitikmenys: angl. alternate firing position rus. запасная огневая позиция …   Artilerijos terminų žodynas

  • atviroji ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje pabūklai nepaslėpti nuo priešo stebėjimo. Ppr. iš atvirosios ugnies pozicijos šaudoma tiesioginiu taikymu. atitikmenys: angl. direct firing position; open firing position rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • laikinoji ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, kurioje atliekami laikino pobūdžio ugnies uždaviniai. atitikmenys: angl. emergency firing position; preliminary firing position rus. временная огневая позиция …   Artilerijos terminų žodynas

  • klaidinamoji ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija priešui klaidinti. atitikmenys: angl. dummy firing position rus. ложная огневая позиция …   Artilerijos terminų žodynas

  • uždaroji ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje šaudantys pabūklai paslėpti nuo priešo stebėjimo. atitikmenys: angl. indirect firing position rus. закрытая огневая позиция …   Artilerijos terminų žodynas

  • pagrindinė ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies pozicija, iš kurios baterija atlieka visas kovos užduotis. atitikmenys: angl. primary firing position rus. oсновная oгневая позиция …   Artilerijos terminų žodynas

  • pusiau uždara ugnies pozicija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tokia ugnies pozicija, kurioje pabūklai paslėpti nuo priešo stebėjimo tol, kol pradeda šaudyti. atitikmenys: angl. semi covered firing position rus. полузакрытая огневая позиция …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”